fbpx

Cøliaki

Cøliaki

Er glutenallergi en sykdom?

Cøliaki, glutenintoleranse, glutensensitivitet, hveteallergi eller glutenallergi? Det er mange begreper, som lett kan forvirre. Glutenallergi er det faktisk ingenting som heter, men fungerer ofte som en samlebetegnelse for sykdommene:

 • Cøliaki
 • Hveteallergi
 • Glutensensitivitet

Hva er cøliaki?

Har man cøliaki, vil glutenholdig mat skape betennelse i tynntarmen. Det kan igjen hindre kroppen, i å ta til seg næringsstoffer den har behov for, fordi de ikke blir fullt ut absorbert. Cøliaki er en kronisk autoimmun sykdom, men de fleste blir symptomfrie, med et glutenfritt kosthold.

SYMPTOMER

Symptomer på cøliaki, vil variere. Enkelte av symptomene er relatert til skader som oppstår i tarmen, andre er relatert til en redusering av næringsstoffer, fra tarmen til kroppen. Vanlige symptomer hos voksne er:

 • Smerter og ubehag i magen
 • Følelse av tretthet og sløvhet
 • Tap av vekt
 • Unormalt mye luft i magen
 • Diare
 • Kløende utslett

Cøliaki kan også gi tilleggssykdommer, grunnet ernæringsmangler som:

 • Anemi – grunnet redusert opptak av B – vitaminer eller jern
 • Beinskjørhet – grunnet kalsiummangel
 • Utfordringer med fruktbarhet

Typiske symptomer hos små barn er:

 • Mageproblemer – som diare og oppblåst mage
 • Trøtthet og slapphet
 • Blek hud
 • Manglende vekst og vektøkning
 • Kløende utslett

Mistenker du at du har cøliaki?

Gå til legen hvis du har symptomer. Legen vil da ta en blodprøve, for å teste om kroppen din reagerer på gluten. Er resultatene positive, må du gjennom gastroskopi. Da føres det en tynn slange ned gjennom munnen til tynntarmen, for å vurdere om tarmen har skader. Fortsett å spis glutenholdig mat, til alle tester er ferdig.

BEHANDLING

Hvis testene viser at du har cøliaki, må du følge en glutenfri diett hele livet. Med det menes dietter uten kornvarer, som har hvete i seg. Du vil bli henvist til en klinisk ernæringsfysiologi, når du har fått diagnosen.

UTBREDELSE

Ca. 1 av 100 personer har cøliaki, men mange er ikke klar over at de har sykdommen.


Hva er hveteallergi?

Hveteallergi er en reaksjon på et eller flere proteiner i hveten. Det vil variere hvilke protein man reagerer på, men ofte er det glutenprotein. Hvis det viser seg at det er glutenet i hveten man reagerer på, kan man ha cøliaki. Kornvarer benyttes mye, og er viktige kilder for et næringsrikt kosthold. Det er derfor viktig å få en korrekt diagnose, slik at kostholdet ikke blir unødvendig strengt. Gjennom en blodprøve og/eller hudtest, sammen med de symptomer man har, kan man vurdere om det er snakk om hveteallergi.

SYMPTOMER

Vanlige symptomer ved hveteallergi er:

 • Pusteproblemer
 • Magesmerter
 • Diare
 • Oppkast
 • Løs avføring
 • Kløe og hudutslett

BEHANDLING

Har man hveteallergi, bør man starte med et glutenfritt kosthold. Deretter prøv ut havre, bygg og rug i samråd med faglig rådgivning. Mange tåler havre, mens mange reagerer på kombinasjonen av bygg og rug. Viser det seg at man tåler bygg, rug og havre, kan man benytte disse i kostholdet. Behandling av hveteallergi bør skje i samråd med helsepersonell, eller klinisk ernæringsfysiolog.


HVETEINTOLERANSE OG HVETEALLERGI

Hveteintoleranse er en tilstand, hvor man har utfordringer med å fordøye hvete. Typiske symptomer på intoleranse mot hvete er:

 • Hodepine
 • Smerter i ledd
 • Oppblåsthet

Hveteintoleranse er en kjemisk reaksjon, i motsetning hvete allergi som er en autoimmun reaksjon.

Glutensensitivitet

Å være hypersensitiv til gluten, uten å ha sykdommen cøliaki, er en nyetablert og forholdsvis kontroversiell diagnose. Selv om man kan rapportere symptomer relatert til inntak av gluten, er glutensensitivitet (NCGS) en diagnose basert på eksklusjon av cøliaki. Å være glutensensitiv eller hypersensitiv overfor gluten, er en ny diagnose det forskes på. Les mer relevant forskning.

SYMPTOMER

Symptomer på glutensensitivitet, er mange av de samme som ved cøliaki og hveteallergi. Det kan være:

 • Gass eller hevelser i magen
 • Sure oppstøt
 • Diare, kvalme eller oppkast
 • Hodepine
 • Smerter i ledd
 • Utmattelse og tretthet
 • Angst og depresjon

BEHANDLING

Har du symptomer på glutensensitivitet, bør du oppsøke lege. En typisk anbefaling er å følge en diett fri for gluten, i minimum 60 dager. Da vil du kunne vurdere om symptomene på glutensensitivitet reduseres. Etter de 60 dagene, anbefales det at du oppsøker lege, for å evaluere eventuelle endringer. Ut ifra evalueringen, vil du sammen med legen din vurdere veien videre. Viser det seg at du er glutensensitiv, anbefales klinisk ernæringsfysiolog, som kan hjelpe deg å endre kosthold og matvaner.

OPPSUMMERING

Glutenallergi er ikke en sykdom, men brukes ofte som en samlebetegnelse på diagnosene cøliaki, hveteallergi og glutensensitivitet. Mange av symptomene og behandlingene er forholdsvis like. Hverdagen med symptomer, kan være veldig krevende, hvis man lever med en form for glutenallergi, og ikke gjør noe med det. Mistenker du at du reagere på gluten, anbefales det at du oppsøker lege, og stilt korrekt diagnose. En endring i kosthold, kan minske eller få symptomene til å forsvinne i sin helhet.

PS! Dette er kun en veiledende artikkel. Har du spørsmål rundt glutenallergi, anbefaler vi at du tar kontakt med lege.

Relevante artikler:

https://www.helsenorge.no/sykdom/matallergi/coliaki/

https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/mat-og-matoverfolsomhet/hveteallergi/

https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hypersensitivitet-til-gluten-uten-a-ha-coliaki/

https://veientilhelse.no/hvordan-oppdage-glutensensitivitet/

Skroll til toppen