Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Enzymprodukter («enzymprodukter», «vi» eller «oss») behandler personlige data på nettstedet som eies av Verman. De personlige dataene som innhentes ved bruk av Vermans nettsteder, skal behandles slik det er angitt i denne personvernerklæringen, og i tråd med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

1. Ansvarlig for personlige opplysninger

Oy Verman Ab
Kauppakaari 2
04200 Kerava Finland
info@verman.fi

2. Typer personlige data som behandles

Her informerer vi om hvilke typer personlige data vi behandler, i tillegg til hvordan vi innhenter dem.

Data som innhentes når du kontakter oss via et nettskjema:
 • Navn
 • E-postadresse
 • Innholdet i meldingen din
Data som innhentes når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt:
 • E-postadresse
 • Data som innhentes via informasjonskapsler
 • Data som innhentes via bruk av nettstedene våre. Slike data omfatter for eksempel informasjon om nettleseren din, operativsystemet, IP adressen med mer.

Generelt oppretter vi ingen individuell profil over aktivitetene dine på nettstedene våre.

3. Formålet med behandling av personlige data, og det juridiske grunnlaget for denne behandlingen

Vi behandler bare personlige data når det er nødvendig og formålet med en slik behandling er avgjort. Listen nedenfor inneholder informasjon om formålene med å behandle personlige data, i tillegg til det juridiske grunnlaget for vår behandling av personlige data.


Funksjonalitet på nettstedene

Formålet med behandling av personlige data: Sørge for sikkerhet og funksjonsdrift på nettstedene våre ved å bruke informasjonskapsler.

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse fra den ansvarlige for personlige opplysninger.

Tilleggsinformasjon: Vi har berettiget interesse for å sørge for at nettstedene våre er sikre og fungerer som de skal. For dette formålet bruker vi «strengt nødvendige informasjonskapsler» til å innhente data. Merk at data som innhentes for dette formålet, ikke omfatter personlige data i seg selv.


Tilbakemeldinger fra kunder

Formålet med behandling av personlige data: Ta imot og behandle tilbakemelding fra kunder om produktkvalitet eller rapporter om negative reaksjoner.

Juridisk grunnlag: Oppfylling av juridisk bindende forpliktelse fra den ansvarlige for personlige opplysninger.


Kontaktformulär

Formålet med behandling av personlige data: Ta imot og behandle annen kundekontaktinformasjon eller andre tilbakemeldinger via nettskjemaer.

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse fra den ansvarlige for personlige opplysninger.

Tilleggsinformasjon: Vi har berettiget interesse for å utvikle produktene våre basert på tilbakemeldingene vi får.


Nyhetsbrev

Formålet med behandling av personlige data: Sende nyhetsbrev til abonnenter.

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse fra den ansvarlige for personlige opplysninger.

Tilleggsinformasjon: Vi har berettiget interesse for å markedsføre produktene våre og sørge for nyttig informasjon om produktene til interesserte personer.

Vi sender bare nyhetsbrev til personer som abonnerer spesielt på dem ved å gi sitt samtykke til dette. Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger vil abonnere på nyhetsbrevet, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å følge koblingen du finner nederst i hvert enkelt nyhetsbrev.


Tilpasset markedsføring på nettet

Formålet med behandling av personlige data: Tilpasset markedsføring på nettet og annonsering via bruk av informasjonskapsler.

Juridisk grunnlag: Samtykke.


4. Lagringsperioder for personlige data

Vi lagrer personlige data så lenge det er nødvendig for å gjennomføre formålene som er nevnt i del 3 i denne personvernerklæringen.

Personlige data som innhentes via bruk av nettskjemaer, lagres maksimalt i 12 måneder fra datoen vi fikk kontakt eller tilbakemeldinger via et nettskjema.

Personlige data som er knyttet til abonnement på nyhetsbrevene våre, lagres så lenge du abonnerer. Personlige data som er knyttet til abonnement på nyhetsbrevene våre, slettes når du trekker tilbake ditt samtykke til abonnement.

Selv om lagringstiden varierer avhengig av typen informasjonskapsler, skal lagringstiden for personlige data som innhentes via informasjonskapsler, aldri overstige 24 måneder.

5. Mottakere av personlige data

For å behandle personlige data i tråd med del 3 i denne
personvernerklæringen, bruker vi ulike tjenesteleverandører som behandler dataene på våre vegne. Disse tjenesteleverandørene omfatter følgende:

 • Leverandører av Internett-tilkoblinger og nettstedstjenester (inkludert vedlikeholds- og vertstjenester)
 • Leverandører av nettanalysetjenester
 • Leverandører av nettskjematjenester

I tillegg til tjenesteleverandørene kan det hende vi deler personlige data med bedrifter som er en del av det samme konsernet som Verman.

Hvis offentliggjøring av personlige data er strengt nødvendig, i tråd med gjeldende lovgivning og av hensyn til regulering, kan det også hende vi utleverer informasjon til kompetente myndigheter eller domstoler. Vi kan for eksempel utlevere data, i tråd med lovgivningen, til nasjonale medisinske instanser i forbindelse med at vi mottar en rapport om negative reaksjoner på produktene våre. Merk at rapporter vi sender til slike instanser, er anonymisert.

6. Overføring av personlige data utenfor EU eller EØS

Verman, som Enzymprodukter.se er en del av, behandler personlige data i Sverige og EU. Til tross for dette kan det hende at personlige data kan overføres utenfor EU eller EØS når vi bruker tjenesteleverandører i henhold til del 5 ovenfor. I tilfeller der personlige data overføres utenfor EU eller EØS, forsikrer vi om at vi implementerer nødvendige og tilstrekkelige målinger og tiltak i henhold til kravene i gjeldende lovgivning om databeskyttelse, slik at beskyttelsen av personlige data ikke trues.

7. Profilering

Det kan hende vi bruker profilering for å generere mer individuelt tilpasset nettannonsering eller for å utvikle brukeropplevelsen på Vermans nettsted eller nettjenestene våre. Til tross for at vi kanskje bruker profilering for formålene ovenfor, tar vi ingen beslutninger basert på profilering som skal kunne ha juridisk innvirkning på brukere av nettstedet Enzymprodukter.se.

8. Rettighetene til registrerte brukere

Som registrert bruker har du følgende rettigheter i henhold til forordningen om databeskyttelse:

Retten til å få tilgang til data, og retten til å korrigere data

Du har rett til å få vite hvilke personlige data om deg som lagres, og til å få en kopi av disse dataene. Du har også rett til å korrigere feilaktige data om deg selv.

Retten til å få data slettet («retten til å bli glemt»)

Du har rett til å få data slettet hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

 • Dataene er ikke lenger nødvendige for formålet de ble innhentet for
 • Du trekker tilbake samtykket til behandling av personlige data, og det finnes ikke noe annet juridisk grunnlag for en slik behandling (bare når det juridiske grunnlaget for behandlingen er samtykke)
 • Du motsetter deg behandlingen av personlige data på grunn av en uvanlig personlig situasjon, når det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige data er basert på vår berettigede interesse. Hvis du motsetter deg behandlingen, må du spesifisere den uvanlige situasjonen som er grunnen til at dataene skal slettes (bare når det juridiske grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse)
 • Du motsetter deg behandlingen av personlige data for direkte markedsføring
 • Dine personlige data er behandlet i strid med loven
 • Vi er forpliktet til å slette personlige data i henhold til krav i loven
Retten til å motsette seg behandling

Du har rett til å motsette deg behandlingen av personlige data med henvisning til en uvanlig personlig situasjon når det juridiske grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse. Hvis du motsetter deg behandlingen, må du spesifisere den uvanlige situasjonen som er grunnen til at dataene skal slettes.

Uavhengig av det som er nevnt ovenfor, har du når som helst retten til å motsette deg behandlingen av personlige data for direkte markedsføring.

Retten til å legge inn en klage hos Datatilsynet

Hvis rettighetene dine i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse er krenket, har du retten til å legge inn en klage hos et datatilsyn innenfor EU. I Norge er det Datatilsynet som tar seg av slike saker.

Bruke rettighetene dine

Du kan bruke rettighetene dine ved å kontakte oss. Se del 1 ovenfor.

9. Annet

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle Enzymprodukter.se. Det betyr at nye funksjoner og tjenester kan komme til eller endres, noe som gjør at vi oppdaterer denne personvernerklæringen i tråd med endringene. I tillegg kan endringer i lover eller retningslinjer fra kompetente myndigheter gjøre det nødvendig å oppdatere denne personvernerklæringen.

Skroll til toppen